Tuôn trào khát khao

Bình thường nếu ko nhằm dịp gì thì tui thỉnh thoảng cũng vào Hard Rock Cafe để… ăn. Cocktail ở đây pha ngon, thích Nachos. Nachos ở HardRock ngon hơn mấy chỗ khác nhiều lun á.  Khi có event thì thôi khỏi phải bàn, khách đông như kiến cỏ, nhiều chương trình chọn HardRock làm location vì ở đây có sẵn âm thanh ukie, và clear bàn đi thì có chỗ khá rộng chứa được vài trăm khách. Thứ bảy vừa rùi mưa lóp ngóp, tui đi ăn đồ Maroc với các chị xong chạy ù té wa HardRock để xem diễn, số là cty tui Early Risers có hợp tác với bên Coorslight cho ra mắt CD Tuôn trào khát khao.

=

IMG_9020 copy.jpg (600×400)

=

Đố mí pạng mình ở đâu trong cái đống chộn rộn này :))

Ta nói… hum đó mưa ầm ầm, mưa ngập đường, mưa sập nhà mà khách đi vẫn rần rần vại đó !

=

IMG_6129.JPG (400×610)

=

IMG_8836 copy.jpg (600×400)

=

IMG_6158.jpg (600×400)

=

IMG_9048 copy.jpg (600×400)

=

IMG_9053 copy.jpg (600×400)

=

IMG_9055 copy.jpg (600×400)

=

IMG_9058 copy.jpg (600×400)

=

IMG_8842 copy.jpg (600×400)

=

IMG_6244.JPG (600×400)

=

Em Ngòao đắt show MC fết !

=

IMG_6193.JPG (600×400)

=

Súng ống kinh chưa

Mình xài G12 lởm nên hem dám lôi ra bon chen. Sợ thía !!!

=

IMG_6198.JPG (600×400)

=

IMG_6189.JPG (600×400)

=

IMG_6201.JPG (600×400)

=

Nói theo kiểu bạn Lana Nu là sung nổ nóc nhà

=

IMG_6232.JPG (600×399)

=

Nhà ER nè

=

IMG_6211.JPG (600×400)

=

IMG_6236.JPG (400×545)

=

IMG_6253.JPG (600×400)

=

Bạn Trang Hoxe nhà mình bị rảnh, đi nối cái đầu thí gớm à

=

IMG_6286.JPG (400×600)

=

IMG_8970 copy.jpg (600×400)

=

IMG_8997 copy.jpg (600×400)

=

One thought on “Tuôn trào khát khao

Leave a Reply