Giỗ tổ sân khấu…

Entry cũ năm 2008 – post lại nhân dịp giỗ tổ sân khấu năm 2011. Cây cờ lộc chú Hoài Linh cho có tờ 2$ vẫn còn giữ kỉ niệm. Một thời bon chen ^^====================

Tui rất hùng dũng xông tới chỗ cúng tổ mặc dù tui hem có wen ai ở đó hết… Hành lễ cực kì wành tráng. = = = = = = = Cô ca sĩ hải ngọai Phi Nhung này tội lém, chả hỉu […]