Ngày 12 – eating around Hà Nội

Về cơ bản thì mình cũng giống như các bạn Indo và Ấn Độ khi đến Hà Nội vì mình cũng chẳng phải người ở đây, các mối quan hệ ở Hà Nội của mình cũng chật hẹp chỉ được mỗi cái là thông tin ở Hà Nội thì không đến nỗi chật hẹp như vậy. Hà Nội có nhiều con phố khác nhau, mỗi con phố đều có những hàng quán rất đặc trưng và cách bán […]