Ngày 17 – 1200km, Taiwan is the best

Đối với mình thì lúc nào Đài Loan cũng là top list về nhiều mặt.

=

=

Về phương diện ăn chơi với bạn bè thì có thể nói người bạn take care cho mình tốt nhất là người đang sống ở Đài Loan. Người sẵn sàng chạy hơn 100km tới đón mình, chở mình từ Taipei đi Miaoli ăn uống ngắm cảnh, tắm suối nước nóng, xong chở mình đi Taichung để […]