Thailand- Vanilla Cafeteria (Emquatier)

Vanilla Cafeteria

2F, Emquatier Shopping Complex, The Helix Quartiea, Bangkok, Thailand 

 +66 2 003 6124

 

Sống ảo tốt với đồ ăn ngon

mức giá 4 sao

2 người lót dạ khoảng nghìn baht

nước 140-200 baht/li

bánh ngọt 200-300 baht/món

món mặn 300-500baht/phần

mì mực ngon béo

khách đủ mọi lứa tuổi

có người chỉ đến để uống cafe vì dù gì nó vẫn là cafeteria

Có thể chọn bàn cao ngồi ăn cho đỡ bị cấn bụng

jk

Leave a Reply