Valentine is comin to town

Mấy ngày đầu năm vừa vào lại công việc thiệt là kinh khủng, tui, cắm đầu cắm cổ chạy. Công việc của tui là gì ? Là PR cho EarlyRisers Media Group, cty tui chuyên mần giải trí. Năm ngoái bên nhánh ER film đã có Để Mai Tính thành công vang dội, album Thảo Trang-The New Me và single của Thanh Bùi. Năm nay cty tui tiếp tục chạy: bên music thì có album cho Thanh Bùi ( […]