Thời vận

Ta nói… sông có khúc, người có lúc. Thiệt tình là có lúc đói kém nghèo nát vêu mõm ra, thời gian rảnh rỗi nhiều vô bờ bến. Rùi giờ thì tiền bạc khi đã có thể dễ thở hơn, thèm đi đổi gió đâu đó nhưng thời gian lại không còn. Chài ai là chài… Lúc thì ế độ chả bik đi đâu, ăn sang 1 bữa cũng phải tính toán. Lúc thì show chậu ngập mặt ra, […]

Party – Dancing Queen Ngo Thanh Van in Cham Charm

Dạo này nhiều báo mới ra, người viết oải quá. Nhiều khi đọc mà cũng thấy bực mình. Ngày nay các chuẩn mực về thông tin đại chúng hầu như chỉ còn tồn tại trên vài báo chính thống. Ngoài chuẩn mực ra thì kiến thức của người viết cũng đang đi vào ngõ hẹp. Nhiều người chưa biết về thị trường thế giới có gì, việc sử dụng theo cách thức nào mới gọi là ăn cắp hay […]