Countdown 2011

Mí hum nay khu Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Lê Lợi bắt đầu lên đèn. Điều năm nào cũng khiến tui zí mấy đứa em wan tâm là ai sẽ tài trợ cho mấy con đường trung tâm lên đèn. Heineken là người tiên phong cho việc tài trợ cho việc thành phố trang trí đèn giáng sinh (từ năm 2004) và sau đó các thương hiệu khác cũng góp sức làm thành phố đẹp hơn…

Mấy […]