Mỗi Bức Ảnh- Một Hành Động

Đi cái chương trình này zui ghê, lần đầu tiên tui tiện thể xin chữ kí của Hà Anh, Khánh Thi với Đức Tuấn. Mí bạn nghệ sĩ vừa kí vừa cười.

Là sao má =))

=

=

=

=

=

=

=

Wen nhau nghìn năm làm bộ xin chữ kí là sao =))

Chương […]