Vietnam s got talent

1 tuần trước trà dư tửu hậu có ai đó nhắc đến vụ án VN s got talent. Lúc đó thì tui hơi nghi ngờ vì việc mua bản quyền không hề rẻ. So với việc xào nấu lại những điểm mạnh của các chương trình nước ngoài giới thiệu dưới khẩu vị VN vừa tiết kiệm lại vừa đễ được lòng khán giả hơn. Tuy nhiên tới hôm nay họp báo thì phải thấy là việc Got […]